Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej strony z RODO/CCPA, zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

POPRAWIANIE DANYCH

Możesz użyć poniższego linku, aby zaktualizować dane swojego konta, jeśli nie są one dokładne.

PRZENOSZENIE DANYCH

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy dla lepszego doświadczenia w naszym sklepie.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Możesz skorzystać z poniższego linku, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe, które przechowujemy dla Ciebie.

NIE SPRZEDAJĘ MOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz złożyć wniosek, aby poinformować nas, że nie wyrażasz zgody na gromadzenie lub sprzedaż swoich danych osobowych.

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz miał już do niego dostępu ani nie będziesz mógł z niego korzystać..